PARTICULIEREN  ARCHITECTEN  BEDRIJVEN  OVERHEID - WOONMAATSCHAPPIJEN  Architecten

Als het ontwerp reeds beschikbaar is:

Als het ontwerp is gerealiseerd door een architect en u op zoek bent naar een verfijnde uitwerking en aanvraag Omgevingsvergunning. Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers een ontwerp laten maken door een architect, maar bewust niet kiezen voor de complete uitwerking van het plan door diezelfde architect.

Zoals dat zo mooi klinkt blijft de architect 'geestelijk vader' van het plan. De uitwerking kunt u bijvoorbeeld ook neerleggen bij ondergetekende. Dit betekent in veel gevallen een flinke kostenbesparing!

Zoveel als mogelijk wordt in overleg met de architect uw bouwplan compleet uitgewerkt:

D.O. (definitief ontwerp) uitwerken tot bestektekeningen;

  • Detailleren, maatvoeren, doorsneden;
  • Constructies, materiaaltoepasingen;
  • Aansturing en coördinatie constructeur;
  • Kozijntekeningen (overzichten en detaillering);
  • E.P.C berekening;
  • MPG. of GPR berekening;
  • Aansturing overige adviserende instanties (grondmechanica, akoestiek, archeologie e.t.c.)
  • Verzorgen van aanvraag Omgevingsvergunning via O.L.O.
Ik neem deze werkzaamheden graag aan tegen een vooraf afgesproken uurtarief of vaste prijs en binnen de afgesproken tijdsplanning!

Voor u als architect:

Als u als architect een ontwerp graag volledig uitgewerkt wilt presenteren of aanvragen. Heeft u op enig moment een tè volle agenda of geen capaciteit? Neem gerust contact op. Ik sta u graag ter zijde.

 

 Paul van Hout Bouwkundig Tekenbureau (c) 2000-2018